Projekty

 Projekty zrealizowane przez nasze Stowarzyszenie

 

Lp.

Tytuł projektu

Rok realizacji

Organizacja dotująca

1.

Spotkajmy się w Klubie Rodzinnym PASIEKA 2

2003r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

2.

Spotkajmy się w Klubie Rodzinnym PASIEKA 3

2004r.

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

3.

Architektura daleka i bliska

2004r.

Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

4.

Spotkaj się z mistrzem

2005r.

Stowarzyszenie Szkoła Liderów i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

5.

Staż

2005r.

Stowarzyszenie Szkoła Liderów i Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

6.

Zielona szkoła  Słowiński Parku Narodowym

2005r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

7.

Dni Platerowa

2006r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

8.

Plener Malarski II

2006r.

Urząd Gminy w Platerowie

9.

Plener Malarski III

2007r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

10.

Edukacja globalna

2007r.

Fundacja Wspomagania Wsi

11.

Przegląd kapel im. Tadeusz Banasia

2007r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

12.

Obyczaje bożonarodzeniowe na przykładzie wybranych wsi w powiecie łosickim i siedleckim

2007r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

13.

Plener Malarski IV

2008r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

14.

Przegląd kapel i śpiewaków ludowych

2008r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

15.

Mojżesz z Mężenina

2008r.

Fundacja Batorego

16.

Pracowania przyrodnicza. Pracowania witrażu i papieru czerpanego.

2008r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

17.

Plener Malarski V

2009r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

18.

Płyta Zespołu Pasieka

2009r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

19.

Grodziska na Podlasiu

2009r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

20.

Zajęcia pozalekcyjne

2009r.

Bank Światowy PPWOW

21.

Remont kapliczki

2009r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

22.

Zajęcia pozalekcyjne,

 Plener Malarski VI

2010r.

Bank Światowy PPWOW

23.

Zajęcia pozalekcyjne

2010r.

Bank Światowy PPWOW

24.

English our chance

2010r.

POKL (EFS)

25.

Otworzyć drzwi (Rosja)

2011r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

26.

Platerów wioska cudów

2011r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

27.

Zielono mi

2011r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

28.

Nauka poszła w las. Idźmy za nią!

2011r.

Fundacja Steczkowskiego

29.

Na Wysoki Zamek

2011r.

Bank Zachodni WBK

30.

Staż – wizyta studyjna we Lwowie

2011r.

Stowarzyszenie Szkoła Liderów

31.

Nauka poszła w las „Idźmy za nią”

2012r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

32.

„Zwyczajne – niezwyczajne”

2013r.

Centrum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

33.

„Fotografia w stylu retro”

2013r.

Bank Zachodni WBK

34.

„Otwarci na siebie” – Mała Biłozierka

2013r.

Narodowe Centrum Kultury

35.

„Zaczarowana dorożka”

2014r.

BGŻ

36.

Ścieżka edukacji ekologicznej

2014r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

37.

„Czym chata bogata” – Warsztaty z Ukraińcami

2014r.

Narodowe Centum Kultury

38.

Ekoart

2014r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

39.

Plener malarsko – rzeźbiarski

2014r.

ZPO w Platerowie i Gmina Platerów

40.

Obóz językowy w Zakopanem

2015r.

Bank HSBS

41.

„Więcej światła”

2015r.

Fundacja BGK

42.

„Głucha wioska na Podlasiu”

2015r.

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

43.

„Świat jest teatrem”

2015r.

Bank Zachodni  WBK

44.

„Dzikie pola nadbużańskie”

2016r.

Narodowe Centrum Kultury

45.

„Jaki znak Twój ?”

2017r.

Fundacja Banku Zachodniego WBK

46.

„Z kądzielą – motywy podlaskie w województwie mazowieckim”

2017r.

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

47.

„Sztuka komunikacji - Lwów”

2017r.

 Polsko – Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży

48.

„Drohobycz – fizjonomia losu i życia”

2017r.

Muzeum Historii Polski

49.

Doposażenie Zespołu Pieśni Tańca PASIEKA oraz Chóru w stroje, instrumenty muzyczne i nagłośnienie”

2018r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

50.

„O szukaniu dróg”

2018r.

Narodowe Centrum Kultury

51.

„Sztuka w opłotkach”

2018r.

Fundacja ORLEN „Dar Serca”